You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Чуйте, чуйте: Новите ултразвукови сензори

Чуйте, чуйте: Новите ултразвукови сензори

Регистриране на обекти за големи обхвати и трудни повърхности

  • Пластмасов корпус M18 с две дължини 60 mm и 98 mm
  • Предлагат големи обхвати от 300 mm до 2200 mm
  • Вибриращият акустичен преобразувател намалява натрупването на замърсявания
  • Цифров и аналогов изход за регистриране на гранични стойности и разстояние
  • Много лесна настройка с помощта на бутона за обучение Teach илиизходите Teach

Алтернативата за трудни повърхности
Ултразвуковите сензори изпращат и приемат звукови вълни в ултразвуковата област. Обектът, който трябва да бъде регистриран, отразява звуковите вълни и определя разстоянието чрез измерване на времето. За разлика от оптичните сензори тук цветът, прозрачността или степента на блясъка на обекта нямат роля. По този начин могат да бъдат откривани например блистерите в опаковъчната техника или прозрачните пластмасови опаковки в хранително-вкусовата промишленост.

Висока производителност
Ултразвуковите сензори на ifm тип M18 предлагат много малка сляпа зона и големи обхвати, които иначе се постигат само от сензори със значително по-големи размери.При силни замърсявания сензорите работят надеждно и по този начин могат да бъдат използвани в приложения, в които оптичните сензори достигат своите граници.