You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Сигнална индикация за перфектна капацитивна точка на превключване

Сигнална индикация за перфектна капацитивна точка на превключване

При нас подходящата точка на превключване е винаги в средата

  • Уникална концепция за индикация и управление чрез визуализация със светодиоди
  • „Вижте“ отклонението на точката на прекъсване и просто направете допълнителна настройка
  • Херметично благодарение на класа на защита IP 69K
  • PNP/ NPN, NO/ NC, времева функция
  • За температури на носителя до 110°C

Визуализирана точка на превключване
Новите капацитивни сензори убеждават не само поради изключителните си технически характеристики, но преди всичко поради уникалната нова концепция за визуализация. С помощта на 12-цифровия светодиоден дисплей потребителят може да адаптира оптимално точката на превключване към съществуващите условия – точката на превключване се намира в средата на дисплея. Зелените светодиоди около точката на превключване показват нейната сигурност. Натрупването на замърсявания, промените на материала и т.н. се показват директно при сензора и при необходимост потребителят може да настрои перфектно точката на превключване. По този начин неизправностите могат да бъдат откривани и отстранявани рано. Това намалява до минимум рискът от откази или изключвания.

Лесни възможности за поддръжка на потребителите
Прозрачното визуализиране на точката на превключване позволява лесна поддръжка на потребителите по телефона в случай на неизправност, тъй като допълнителната настройка при променени технологични условия е ясна и лесно разбираема.