You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Магнитни сензори до 500 bar налягане за разпознаване на стомана

Магнитни сензори до 500 bar налягане за разпознаване на стомана

За всякакви натоварвания – нови устойчиви на налягане сензори

  • Изключително устойчиви, с метална сензорна повърхност
  • Високо разрушаващо налягане от 2000 bar при конструктивен тип M12
  • Стандартни конструктивни изпълнения M12 и M14
  • Отлично мощност на атрактивна цена
  • Устойчиви: издържат 10 милиона цикъла на налягане

Принцип на действие
Новият принцип на действие се базира на магнитно-индуктивна технология, която разпознава само феромагнитни метали (например инструментална стомана). Сензорът се инсталира с екраниран монтаж. И при неекраниран монтаж той регистрира стоманената цел и демонстрира надеждно поведение на превключване при разстояние на сработване от 1,8 mm. Уплътняването към зоната на налягане става чрез уплътнителен и опорен пръстен.

Примери
Освен използването като краен изключвател в хидравлични цилиндри сензорът се използва и при други хидравлични компоненти, например клапани или помпи.
Освен това той намира приложение в машиностроенето, например в шприцгус машините за пластмаса или в преработвателната промишленост. Новите сензори от серии MFH и M9H предлагат впечатляваща мощност на атрактивна цена.