You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори за индустриалната автоматизация с коефициент на намаление K=1

Индуктивни сензори за индустриалната автоматизация с коефициент на намаление K=1

Едно разстояние на сработване за всички метали

  • Сигурно разпознаване на всички метали благодарение на единно разстояние на сработване
  • Може да се инсталира и в много тесни пространства благодарение на компактните размери
  • Без неправилно задействане благодарение на сензорна технология със защита срещу електромагнитно поле
  • За универсално ползване благодарение на големия температурен обхват
  • Висока надеждност благодарение на клас на защита IP 68 / IP 69K

Постоянен корекционен фактор
"K=1" сензорите имат едно и също разстояние на превключване при всички видове метали. Те са изключително подходящи например за откриване на алуминий, при който разстоянието на превключване на обикновените сензори намалява значително. Големите честоти на превключване позволяват контролирането на бързо сменящите се състояния на превключване.
Благодарение на новата сензорна технология те са нечувствителни спрямо магнитните полета и могат да бъдат използвани надеждно директно заедно с електрически спирачки. Големият температурен обхват и високите класове на защита позволяват универсална употреба на новите сензори "K=1".