You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Захранвания
 4. Електронна 24 V защита

Електронна 24 V защита

Надеждна защита с контролна функция за
24 V вторичната токова верига

 • Модулна и селективна защита в машини и съоръжения
 • Надеждната защита позволява намаляване на сеченията на проводниците
 • По-бърз обмен чрез иновативна технология на свързване
 • Разпознаване на причината на задействане (чрез IO-Link)
 • Измерване на тока и напрежението във всеки канал (чрез IO-Link)

Безопасност от страната 24 V
За разлика от първичната страна 230 V защитата във вторичната верига често се пренебрегва. Друг проблем е това, че при 24 V DC захранване, в случай на неизправност нормалните механични защитни автомати често не задействат. Това може да се случи например при дълги линии. С електронната защита на ifm токовата верига се контролира оптимално и при необходимост се изключва надеждно. Възможно е и селективно изключване на отделните токови разклонения. Това позволява намаляване на сеченията на проводниците на захранващите блокове. Системата е с модулно устройство и по този начин може да бъде адаптирана към токовите кръгове на съоръженията и машините. Освен това с варианта IO-Link могат да бъдат обработвани важни диагностични данни.

Модулен монтаж
Системата има модулно устройство и се състои от главен модул за подаване на максимум 40 A. Към него се свързват предпазните модули. Това става чрез прост сгъваем механизъм, без мостове, джъмпери или други подобни. Лесният монтаж и минималните усилия за окабеляване спестяват разходи и време. При стандартната версия потребителят може да свърже до 10, а при варианта IO-Link - до 8 предпазни модула към главния модул. Всеки модул разполага с 2 канала. Така се получават до 20 канала.

Варианти
Има стандартен и IO-Link вариант. Модулите разполагат в допълнение на задействащия механизъм със светодиод за сигнализиране, дали модулът е задействал, дали активен и доколко е натоварен. С помощта на бутон всеки канал може да бъде включван и изключван, а при необходимост може да бъде върнат в изходното си състояние. Захранващият модул има допълнително събирателен изход за подаване на предупреждение, когато някой от модулите е задействал.

Повече прозрачност с IO-Link
Версията с IO-Link разполага със същите функции, но дава и допълнителна информация, като обаче има допълнителна информация за всеки канал:

Предаване на IO-Link Master:

 • Актуален номинален ток (1 байт циклично)
 • Изходно напрежение (ациклично)
 • Брояч на задействания (ацикличен)
 • Актуално състояние на устройството (1 байт циклично):

– Късо съединение
– Претоварване
– Понижено напрежение
– Достигната гранична стойност (80% IN)

Предаване от IO-Link Master:

 • Включване/Изключване
 • Reset при задействане
 • Нулиране на брояча на задействанията

Модулите се предлагат с фиксирани големини 2A, 4A и 6A. Твърдо зададените стойности предпазват от злоупотреба чрез промяна на максималната сила на тока.