You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. IO-Link Master

IO-Link Master

4-портов управляващ модул IO-Link Master: Интелигентно свързване на сензори

  • 4 IO-Link порта с пълна V1.1 функционалност, режими COM1, COM2, COM3 и SIO
  • Master и устройствата (Devices) могат да бъдат конфигурирани със софтуера LR DEVICE
  • 2 Ethernet порта 10/100 MBit/s със суич за Profinet
  • SAPready чрез LR AGENT EMBEDDED
  • Електрическо захранване през стандартен сензорен кабел, M12 A-кодиран

Устойчиви модули за индустриални мрежи със сигурна връзка
Новите IO-Link Master устройства на ifm са най-добрият избор и при най-тежки условия на околната среда: Материалите и методите на производство са идентични с тези на свързващите кабели на ifm от доказалата се продуктова серия EVC. Технологията ecolink гарантира надеждни, трайно уплътнени връзки M12 на свързващите проводници.

Енергийно ограничение за устройства UL Class2
Много сензори изискват енергийно ограничено захранване с UL Class2 сертификат. Свързаното с това ограничение на енергията става обичайно чрез съответен захранващ блок. С IO-Link Master AL1100 сега могат да бъдат захранвани и сензори в съответствие с UL Class2, без това да изисква работа с енергийно ограничен и сертифициран по UL Class2 захранващ блок.

Предимства и ползи за клиентите

Конфигуриране на сензорите с LR DEVICE
Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в Ethernet мрежата и създава общ преглед на цялото съоръжение. Освен това всички свързани сензори се показват със съответните параметри. По този начин е възможно въвеждането на параметри за всички сензори в системата от централно място.

Обикновено свързване на сензора
Свързването на сензорите и актуаторите става чрез стандартни свързващи кабели M12 без екраниране. Могат да бъдат свързани до 4 IO-Link сензора, които да бъдат захранени с ток до 3,6 A. С допълнителната принадлежност EVC693 може да се захрани допълнителна енергия за свързването на IO-Link актуатори. Дължината на кабела може да бъде до 20 m.

Сигурно дигитализирани данни
Данните на сензорите се предават в цифров вид. За разлика от аналоговите сигнали контактните съпротивления и електромагнитните смущения не могат да повлияят върху сигналите.

Директна връзка към IT
Интегрираният LR AGENT EMBEDDED изпраща по желание технологичните стойности през PLC на ERP системата. Този втори комуникационен път е на разположение паралелно с Profinet през окабеляването на шината.