You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-i контролер/Gateway с високи възможности за свързване

AS-i контролер/Gateway с високи възможности за свързване

SmartPLC DataLine: Гъвкава автоматизираща система

  • Бързо и лесно пускане в експлоатация
  • Гъвкава и съответстваща на изискванията на утрешния ден благодарение на свързващия хардуер и CODESYS V3
  • Най-различни протоколи за различни интерфейси
  • Проектирано за приложения в контекста на Индустрия 4.0
  • Съотношение цена-производителност без конкуренция

Комуникационен PLC
SmartPLC DataLine може да бъде свободно програмирана с CODESYS V3 при пълен достъп до всички интерфейси на системата. Двата Ethernet порта действат като EtherCAT Slave интерфейс за полева шина и позволяват високоефективна комуникация с другите PLC системи. Едновременно с това през двата други Ethernet порта могат да бъдат използвани различни комуникационни протоколи, като например EtherCAT-Master, EtherNet/IP скенер, Modbus TCP Master и Slave, TCP/IP, UDP/IP или OPC-UA сървър.

Проектирано за Индустрия 4.0
SmartPLC DataLine е подготвена по най-добър начин за приложенията на Индустрия 4.0. По отношение на PLC тя има поведението на класически AS-i Gateway, а по отношение на IT могат да бъдат осигурявани всякакви технологични стойности през различни комуникационни протоколи. Това се допълва от интегриран часовник за реално време и слот за SD карта.

Предимства и ползи за клиентите
Комуникационни интерфейси:

EtherCAT:
Сертифицирана EtherCAT функционалност

AS интерфейс:
1 и 2 AS-i Master в съответствие с профил M4

Конфигурационен интерфейс:
2 Ethernet порта със следните функции:
– уебсървър
– интерфейс за програмиране CODESYS V3
– многофункционални комуникационни интерфейси
(EtherCAT Master, Modbus TCP, EtherNet/IP Scanner, OPC-UA сървър, уебвизуализация)

Връзки:
– AS-i и спомагателна енергия: щепселни клеми (включени в обхвата на доставката)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Конфигурационен интерфейс 2 x RJ45
 

Функциите
SmartPLC DataLine поддържа през своите два конфигурационни интерфейса голям брой различни комуникационни протоколи, за да осигури на интегрирания PLC допълнителни входно/изходни данни или да реализира обмен на данни с другите устройства/системи. За приложенията на Индустрия 4.0 вече е на разположение функционалност на OPC-UA сървър, която позволява лесно предаване на данни към Вашата IT екосистема.