You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. Ето го и продължението – нов AS-i повторител за дълги линии

Ето го и продължението – нов AS-i повторител за дълги линии

Повторител за разширяване на AS-i мрежи до 1000 m

  • Температурен диапазон -25...70°C, включително и за монтаж в малки разпределителни кутии
  • По-дълъг експлоатационен живот поради по-големите резерви
  • По-бърз пренос на данни за безопасност на работното място (Safety at Work)
  • Добре видими диагностични светодиоди
  • Щепселни присъединителни клеми

Начин на действие
Повторителите при AS интерфейса служат за увеличение на мощността съответно с още 100 до 200 m. Чрез галванично разделяне отделните сегменти на шината могат да бъдат захранвани независимо един от друг. По този начин 62 възможни потребителя разполагат с по-висок ток и падът на напрежението е по-малък.

Свойства на устройството
Усъвършенстваната модификация е опакована в новия корпус SmartLine. Докато обичайните повторители най-често могат да работят в температурния диапазон 0...55°C, новото устройство на ifm без проблеми покрива -25...70°C. Освен това новият повторител разполага с по-големи резерви. Това води до увеличение на експлоатационния живот и по този начин икономисва време и разходи.