You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. IO-Link-I модула сваля до минимум разходите за свързване на проводници за сензори

IO-Link-I модула сваля до минимум разходите за свързване на проводници за сензори

Ефективно свързване на двоични сензори към управляващия модул на IO-Link

  • До 8 слота с по два двоични входа
  • Неекранираният стандартен кабел M12 е достатъчен за предаване на данни и енергия
  • Висок клас на защита IP 67
  • Устойчив благодарение на капсуловането

Полеви модули за връзка с IO-Link
Към този модул могат да бъдат свързани до осем обикновени сензора. IO-Link предава сигналите през единичен, неекраниран свързващ кабел M12 до произволен управляващ модул IO-Link/SPS. Това намалява разходите за свързване на проводници, тъй като отпадат скъпи кабелни снопове. За разлика от шинните системи IO-Link не изисква конфигуриране или адресиране. Това опростява инсталацията.
Два двоични входа за всяка M12 букса
На пин 4 и пин 2 на всяка букса има вход. По този начин безпроблемно могат да бъдат свързани двойни сензори, НЗ или НО.
Устойчиво полево устройство
Модулите позволяват употреба в широк температурен обхват -25...70 °C. Високата устойчивост на ЕМС и добрата механика гарантират висока готовност дори и при тежки условия на околната среда.