You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Индустриална комуникация
 4. 8-портов управляващ модул IO-Link: Затваряне на празните места

8-портов управляващ модул IO-Link: Затваряне на празните места

Свързване на IO-Link сензори към всички индустриални мрежи

 • 8 IO-Link порта с пълна V1.1 функционалност: COM1, COM2, COM3 и SIO режим
 • 4 допълнителни двоични входа
 • 2 Ethernet порта 10/100 MBit/s със суич за свързване с индустриална мрежа
 • Клас на защита IP 65 и IP 67 с капсуловане, всички връзки на основата на щекер M12
 • Интегрираната памет за параметри опростява смяната на устройства

Мрежови модули за всички управления
8-портовите управляващи устройства IO-Link са годни за свързване в индустриална мрежа входно/изходни модули за свързване на 8 IO-Link устройства, например сензори, клапани или двоични входно/изходни модули. Процесните сигнали, събития и параметри се предават до управлението по PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP или PROFIBUS.

Свързване на сензори и актуатори
Могат да бъдат свързвани до 8 IO-Link сензора. Четири от осемте порта са изпълнени като B-портове и подават допълнителна помощна енергия за свързване на IO-Link актуатори. Цялата консумация на ток за всеки отделен модул може да бъде до 12 A.

Устойчиво полево устройство
Модулите позволяват употреба в широк температурен обхват -25...60 °C. Високата устойчивост на ЕМС и добрата механика гарантират висока готовност дори и при тежки условия на околната среда.

Предимства и ползи за клиентите

 • 12 ампера на конектор M12
  Захранването на модула и помощната енергия се осигуряват през T-кодирани щекери M12. Енергията може да бъде управлявана чрез модула (последователно включване).
 • Обикновено включване
  Свързването на сензорите и актуаторите става чрез стандартни свързващи кабели M12 без екраниране. Дължината на кабела може да бъде до 20 m.
 • Сигурно дигитализирани данни
  Данните на сензорите се предават дигитално. Контактните съпротивления и ЕМС не могат да променят сигналите.