You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Индустриална комуникация
 4. Кратък преглед на най-важните идеи и предимства на IO-Link

Кратък преглед на най-важните идеи и предимства на IO-Link

IO-Link – стандартен интерфейс за интелигентни сензори

 • Управляващите устройства IO-Link са предлагат за всички водещи PLC и индустриални мрежи
 • Лесно конфигуриране чрез LINERECORDER SENSOR (PC) или през уебинтерфейс
 • Приложение IO-Link за AS-i Gateway с автоматично сканиране в мрежата на всички сензори
 • Предлага се голяма гама от ifm сензори с IO-Link: Енкодери, капацитивни и оптични сензори, температурни сензори, сензори за поток, налягане и ниво

IO-Link = Универсален интерфейс за данни за процеса
Управляващите модули IO-Link са универсални входящо/изходящи модули. На един и същ порт могат да бъдат използвани различни типове устройства: IO-Link сензори, IO-Link актуатори и устройства с превключващ сигнал. По тази причина един IO-Link порт може да замести няколко модула: аналогови (4...20 mA, 0...10 V) и двоични входови и изходни карти.

IO-Link = Интелигентен сензорен интерфейс
Интелигентните сензори са с вече интегриран IO-Link и могат да обменят данни с управлението и в двете посоки, например диагностични съобщения и съобщения за техническа поддръжка или данни за дистанционно задаване на параметри.

IO-Link = Easy – лесно пускане в експлоатация
Най-лесната възможност за получаване на технологичните стойности на сензорите е като свързването към аналогова карта: Свържете сензора и управляващи модул IO-Link – готово.
Смяната става също толкова лесно. Всички параметри от сензорни се записват в управляващия модул и се прехвърлят в новото устройство.

10 добри причини да използвате IO-Link

 • Лесно и бързо пускане в експлоатация и сервиз:
 1. Offline задаване на параметри на сензорите преди инсталирането.
 2. Автоматично разпознаване на сензорите online при използване на приложението IO-Link на AS-i/Gateway на индустриална мрежа.
 3. Лесна смяна на сензори с автоматично задаване на параметри чрез управляващия модул. Идентифициране на сензора.

  Висока експлоатационна готовност на машината:
 4. Избягване на грешки по време на работа чрез изключване на бутоните за управление на сензора.
 5. Лесно прехвърляне на измерените стойности без загуби; стойностите на дисплея на сензора съответстват на стойностите върху дисплея на машината.
 6. Много устойчиво на смущения, защото е налице цифрово предаване на аналогови стойности в сравнение с класическата аналогова техника. И това при неекраниран кабел и без специално заземяване.