You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. Индустриална революция 4.0 по лесен начин – приложения вместо скъпо програмиране

Индустриална революция 4.0 по лесен начин – приложения вместо скъпо програмиране

Лесно както на смартфона. Индивидуално свързване към PLC чрез допълнително заредени приложения

  • Бърза и лесна интеграция на интелигентни сензори в света на PLC
  • Удобно уебконфигуриране вместо програмиране, свързано с много време и големи разходи
  • Не е необходим специален компютърен софтуер, достатъчен е един уеббраузър
  • PLC връзка чрез протоколи за индустриални мрежи Profinet, Profibus, EtherNet/IP и др.
  • допълнителни интелигентни функции, специално "по мярка" за избраните сензори

До сега:
изискващо усилия и свързано с разходи програмиране

Модерните сензори предлагат все повече интелигентни функции, които могат да бъдат на разположение на PLC през интерфейси като IO-Link или TCP/IP.

За да бъдат използвани, PLC програмистът трябва да имплементира функционалностите по отделно в своя PLC. Това е свързано с разход на много време и средства, по-специално при реализиране на необходимите потребителски интерфейси.

Още сега:
Подходящ за Индустриална революция 4.0 – ifm System Solutions

С новите ifm System Solution приложения ifm electronic разработи лесна за изграждане система. С нея данните за процеса от най-различни сензори се предават по стандартно използваните индустриални мрежи и се осигурява лесен достъп до техните параметри. Тези приложения "по мярка" могат да бъдат заредени от ifm без софтуер за програмиране на Gateway на индустриалната мрежа.