1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D/2D сензор за мобилни работни машини

3D/2D сензор за мобилни работни машини

Разширена реалност (Augmented Reality): Мобилна 3D Smart камера с функция Overlay

  • 3D сензорна система с интегрирана 2D камера и функция Overlay
  • Показване на предупредителни съобщения и маркиране на препятствия в живата картина
  • Обработка на сигнала в сензора, не е необходим външен модул
  • Лесна настройка с помощта на ifm Vision Assistant

Разширена реалност (Augmented Reality)
3D Smart камерата е първата 3D сензорна система с интегрирана 2D камера. Извежда видео с показвани в реално време графики, символи или текстове. Те се задействат или от интегрираната система за помощ на водача, или от управлението на машината по CAN. По този начин потребителят вижда и всички релевантни указания и предупреждения в картината от камерата.
 

Интегрирана система-асистент
Освен сензора за обработка на 3D и 2D изображения в сензорната система е интегрирана и цялостна обработка, която предоставя на потребителя функционалността на автономна система-асистент за избягване на колизии. Настройката става с няколко стъпки чрез софтуера за PC ifm Vision Assistant. Освен аналогов видеоизход Smart камерата разполага с CAN и Ethernet-UDP интерфейс, чрез който системата може да подава и самостоятелно предупредителни сигнали в критични ситуации.