You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D сензори за мобилни работни машини

3D сензори за мобилни работни машини

3D сензори за мобилни работни машини

  • Поддръжка за системни интегратори с извеждане на данни през Ethernet UDP
  • Патентована PMD технология Time-of-Flight за бързо измерване на разстоянието
  • Оптимизирани за надеждна работа отвън
  • Устойчива конструкция с IP 67 и IP 69K
  • Ъгъл на отваряне до 95°

Мобилни 3D интелигентни сензори O3M
Днес 3D регистрирането на сцени и обекти, което е вече стандарт в производствените съоръжения, намира приложение в мобилните работни машини. По този начин, освен възможностите за автоматизиране на превозните средства (AGV – automated guided vehicle), се появяват нови помощни функции за задачите за автоматизация. Освен данните за позицията в равнината с пиксели се извежда и съответното разстояние до сензорната система, респективно до референтна точка (глобална координатна система), която позволява настройка. Благодарение на постоянното извеждане на пълна 3D информация през Ethernet UDP системните интегратори имат оптимални условия за приложни решения, зададени от потребителя.

Високоефективно 3D измерване на времето за преминаване на светлината (ToF)
Принципът на тези 3D сензори е на основата на патентованата от ifm и многократно награждавана PMD технология. Тя е специално доразработена за използване на открито и за тежки условия на осветлението. Смущаващите фактори, например слънчевата светлина или материалите с различна степен на отражение, характерни за мобилните работни машини, не влияят върху възпроизводимостта на измерените данни.

Високоефективна електроника
Интегрираната архитектура с 2 x 32 битови процесори осигурява много бързо и надеждно изчисление на картината на разстоянието, която трябва да бъде изведена, с до 50 fps. Цялата електроника на мобилния 3D сензор е оптимизирана и съгласувана с изискванията и потребностите на мобилните работни машини. Тук, освен устойчивостта на удари и вибрации, естествено се включват и функциите за самодиагностика, като се започне от сензора и се свърши с IR осветлението на системата.

Висока степен на готовност
Системата разполага с различни свойства, за да гарантира експлоатация без прекъсване. В това, освен другото, се включват индикация за замърсяване, както и различни информации за състоянието, които могат да бъдат извикани през CAN.

Въвеждане на параметрите на системата и мониторинг
Въвеждане на параметрите на системата и мониторинг в реално време на 3D данните стават през удобния за ползване асистент ifm Vision за Windows.

Интерфейси за комуникация
Мобилните 3D сензори разполагат с Fast Ethernet (100 Mbit) и CAN интерфейс. Извеждането на пълната 3D информация става чрез Ethernet UDP и може да бъде обработено чрез съответен технологичен блок от страна на клиента. CAN интерфейсът при тази версия е предвиден само за въвеждане на параметрите, респективно извеждане на състоянието.