You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Определяне на обема за складова и конвейерна техника

Определяне на обема за складова и конвейерна техника

Универсално и гъвкаво приложим при покой или при движение

  • Безконтактно измерване на обекти с правоъгълна форма, например кашони или пакети
  • Определяне и сравняване на размери, ъглови положения и позиции
  • Подава височината, ширината и дължината за изчисляване на дължината на обиколката и обема
  • Параметрите за качество помагат при откриването на повредени или деформирани обекти
  • Превключващи изходи и Ethernet интерфейс за данни за процеса

Революцията във вътрешната логистика
Дали обикновена палета, пощенски клон, складово хале, логистичен или разпределителен център: Използваемият обем на складовото място определя капацитета и разходите. Това е добра причина да бъде осигурено възможно най-доброто използване на мястото още при зареждането.
Новият 3D сензор регистрира размерите на стоките с иновативната Time-of-Flight технология. Чрез прагови стойности той подава съобщение, когато например параметрите на пакета са извън дефинираната област.
За автоматизирано планиране на складовото място с помощта на система за управление на складовете (WMS - Warehouse Management System) или система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP - Enterprise Resource Planning) той подава информация за размерите, ъгъла и позицията на обектите. Данните служат и на управленията на роботи, сортировачи и стрелки. Освен с устойчивост сензорът се отличава преди всичко с удобно управление и лесна възможност за интеграция.