You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Контрол на окомплектоването за опаковъчна техника

Контрол на окомплектоването за опаковъчна техника

Иновативни концепции за интуитивно манипулиране на обекти

  • Обучение за различни типове опаковки
  • Сигурно разпознаване на ненапълване или препълване
  • Автоматично следене на позицията
  • Независим от цвета и устойчив на чужда светлина благодарение на технологията за времето на преминаване на светлината (PMD)
  • Превключващи изходи и Ethernet интерфейс за данни за процеса

Никога вече непълни доставки
Ако някоя палета, в който липсва само една опаковка, пристигне при клиента, той често връща цялата стока. Освен недоволство това създава и допълнително разходи. На помощ идва проверката на окомплектоването. Често за тази цел се монтират отделни сензори за всяка отделна позиция на опаковката. Това е недостатъчно гъвкаво, когато се сменя вида или големината на опаковката. Тогава се налага преоборудване. Ако обаче се променят цветът или текстурата на опаковката, обикновените сензори достигат своите граници.
Всички тези проблеми са непознати за контрола на окоплектоваността на базата на 3D сензор: 3D сензорът гледа съда отгоре и го сравнява с научените преди това модели. Той сигнализира отклоненията чрез превключващия изход.
Непрекъснатата комуникация с потребителите и широкообхватните манипулационни тестове осигуряват изключително лесното управление и възможността за интеграция на сензора.