You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Високоразделителна 3D камера за иновативна интеграция на изкуствено зрение

Високоразделителна 3D камера за иновативна интеграция на изкуствено зрение

Регистриране на всякакви сцени триизмерно, в реално време

  • Нов цифров чип с 23.000 точки
  • Изход като дистанционно изображение и полутоново изображение
  • Обработка със стандартните библиотеки за обработка на изображения
  • Корпус, годен за промишлена употреба
  • Връзка с MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) и ROS (Robot Operating System)

Триизмерна регистрация и обработка
3D камерата на основа на PMD технология регистрира моментално сцени и обекти с техните пространствени размери. За разлика от лазерните скенери това става без движещи се компоненти и по тази причина системата е устойчива и без износване.
Принципът на действие, измерването на времето за преминаване на светлината (ToF), е сравним с този на лазерния скенер. Вместо един на чипа под формата на матрица са разположени 23 000 приемащи елемента. По този начин не се измерва само една точка, а цяла сцена в само една снимка. Освен дистанционното изображение чипът на камерата дава и сиво полутоново изображение на сцената.
Софтуер за задаване на параметри с интуитивно управление позволява лесна настройка на параметрите на камерата. Освен това на разположение е Development Kit за софтуера с примерен програмен код на различни езици за програмиране.