You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за идентификация
  4. RFID система ANT600

RFID система ANT600

RFID антена с 200 mm обхват и светодиод за диагностика

  • Светодиоди за диагностика и индикация за лесно пускане в експлоатация
  • Комуникация за управление през обработващ модул DTE10x
  • Свързване с въртящ се щекер M12 за стандартни свързващи кабели до 20 m
  • Клас на защита IP 67 за приложение в груба промишлена среда
  • Богат набор от закрепващи принадлежности

Многобройни приложения с голям обхват
Антената ANT600 намира приложение навсякъде, където има големи интервали между записване/четене. Типично приложение е проследяването на продукцията в производствения процес. При това с ANT600 могат да се запаметят например производствени данни или параметри за качество на идентификационния маркер. В логистиката на материалите RFID системата може лесно да установи дали правилният материал в правилното количество е подходящ за производствената поръчка. В управлението на системата могат да се четат специфични за продукта машинни параметри от прикрепения към продукта идентификационен маркер.

Предимства на RFID решенията на ifm:
Свързване към RFID обработващите модули от серията DTE10x
RFID антените са конципирани за свързване към компактния ifm обработващ модул DTE10x. Той разполага с четири букси M12 за свързване с до четири RFID антени. По избор свободните RFID входове могат да бъдат използвани за задействане на изходи или за регистриране на цифрови входни сигнали. Към всяка зададена като вход букса могат да бъдат свързани два цифрови сензора, а на всеки изход – един актуатор.
За комуникация с управление на по-високо ниво DTE10x притежава, в зависимост от модела, EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP или Profinet интерфейс.
Устойчивата конструкционна форма с клас на защита IP 67 и IP 69K позволява прилагане непосредствено в груба производствена среда.

Пример за приложение: RFID за разпознаване на материали в производството и за внесените и изнесени продукти в многостелажен склад
Като система ifm RFID решението служи, като се свързва към Siemens управление с програмируема памет. Прилагат се ifm компонентите DTE 100, ANT600 и RFID маркерът E80383. Задачата представлява идентифициране на артикул, означен с 14-цифрен променящ се код и с номер на поръчката.
Ползите за клиента: Чрез показване и регистриране на внесените/изнесени продукти в реално време се отстраняват пропуските по отношение на материалните наличности в склада и онези в SAP. Системата знае по всяко време колко продукта от какъв тип къде се намират. Отпада обемната съпровождаща документация. Загубените съпровождащи документи вече са минало.
Транспондерът е свързан здраво с резервоара. Големият обхват на записване/четене на RFID антената до 200 mm предлага достатъчно свободно пространство при прочитането на маркерите.