You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за идентификация
  4. RFID никога не е била толкова бърза и гъвкава

RFID никога не е била толкова бърза и гъвкава

Сега RFID системата за обработка DTE е разширена с
EtherCAT вариант

  • RFID-DTE103 с уеб сървър за инсталиране, диагностика и мониторинг на устройства
  • УстойчивиRFID антени с различни конструктивни изпълнения
  • Още по-голям обхват чрез допълнителен антенен адаптер
  • Свързване на RFID антени, сензори или актуатори
  • Лесно свързване на антената с кабели до 20 m

Знайте винаги, какво се случва
RFID системите на ifm са оптимизирани за осигуряване на качеството и управление на производството, например за маркиране на инструменти или за контрол на технологичните стъпки. Онова, което по-рано се съдържаше в придружаващите документи, днес е записано на електронните транспондери. Предимство: Информацията не може да бъде загубена и остава на разположение по всяко време и навсякъде.

Ново: Обработващ модул DTE103 с EtherCAT
EtherCAT е най-бързата Ethernet технология с изключително действие. Свободната мрежова топология се адаптира гъвкаво към структурата на съоръжението. Не са необходими суичове и хъбове. Това спестява разходи. Смяната на устройството е възможна по време на експлоатация. Това гарантира висока експлоатационна готовност на съоръжението. Автоматичното задаване на адреси опростява пускането в експлоатация и смяната на устройството. Специални ИТ познания не са необходими.

Лесно свързване
Достъпът до данните в транспондера се осъществява бързо и лесно. Той става както през доставените функционални блокове, така и през технологичната схема на управлението.

Интегриран уеб сървър
Всички обработващи модули разполагат с интегриран уеб сървър. Потребителят влиза в системата чрез HTTP адрес, след което има пълен достъп до настройката на устройството.

Антени, цифрови I/O и сензори
Обработващите модули имат по четири букси за свързване на до четири RFID антени. По избор свободните входове за RFID антени могат да бъдат използвани за задействане на изходи или за регистриране на цифрови входни сигнали. Към всяка, зададена като вход, букса могат да бъдат свързани два цифрови сензора, а на всеки изход - един актуатор.

Ново: DTE103 с EtherCAT
Този вариант предлага висока производителност, както и свободна мрежова топология.

DTE104 с TCP/IP и възможност за свързване към SAP/ERP
Този нов обработващ модул на RFID системата е изключително подходящ за директно свързване към персонални и индустриални компютри или PLC, които не разполагат със стандартно свързване с индустриалната мрежа. През TCP/IP протокола потребителят има достъп до всички свързани антени, сензори и актуатори. Интеграцията на LINERECORDER AGENT улеснява свързването към SAP/ERP системи. Разширяването на производствения процес с допълнителни функции се улеснява с това системно решение.

DTE100 с Profibus-DP
Обработващ модул за RFID системата с интегриран Profibus DP интерфейс.

DTE101 с Profinet
Този обработващ модул е предназначен за клиенти с управление на Siemens.

DTE102 с EtherNet/ IP
Този вариант е оптимизиран за управленията на фирмитеSchneider Electric или Rockwell Automation.