You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за идентификация
  4. RFID за мобилни работни машини

RFID за мобилни работни машини

Компактно в едно устройство: Антени, обработка и интерфейс

  • Оптимизирани за външна употреба с IP 67 и IP 69K
  • Разширен температурен обхват -40...85°C
  • Типово одобрение E1
  • Устойчиви на удари и вибрации съгласно EN60068
  • Варианти с CANopen и J1939 интерфейси

Годни за използване в мобилни приложения RFID компактни устройства
Устойчивите RFID компактни устройства с CANopen или J1939 интерфейс са разработени за задачи за идентификация в селскостопански машини, градски превозни средства и строителна техника. Това гарантира бърза и сигурна смяна на прикачните части. Операторът на машината вижда по всяко време кои устройства са присъединени. Освен това той получава точна информация за времената и интервалите на чакане. Това позволява нови сценарии за услуги.

Особеност на решението на ifm
RFID антената, модулът за обработка и интерфейсът са интегрирани в компактен и устойчив корпус M18 или M30. Това намалява усилията за окабеляване и необходимото място в сравнение с обичайните решения, при които антените и системите за обработка са изпълнени все още отделно.

Приложение
Работните машини стават все по-комплексни и по-трудни за употреба. Отделните компоненти изпълняват все повече задачи. С RFID системата на ifm се улеснява управлението и се избягват грешките: Отделните компоненти или прикачни части се разпознават с помощта на RFID транспондер и съответната настройка се извършва автоматично в управлението. По този начин се намалява до минимум времето за оборудване. Създаването на собствени системи се улеснява от автоматичната идентификация. Неправилно настроените технологични параметри са вече минало.

Повишена производителност
Информация за интервалите на техническа поддръжка и времето на работа може да се генерира и запише автоматично, тъй като управлението разпознава кога и колко продължително е работила системата на дадена машина. Това повишава производителността.

Много подходяща и за използване в промишлеността
RFID системата е много подходяща и за приложения в индустриална среда, когато там се използват CANopen управления. RF идентификационната система DTM4xx печели и благодарение на своето отлично съотношение цена - производителност.