You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за идентификация
  4. Позволяващ използване при промишлени условия Multicode Reader с разпознаване на текст

Позволяващ използване при промишлени условия Multicode Reader с разпознаване на текст

Разширени функции при всички Multicode Reader

  • Разпознаване на 1D/2D кодове и текст
  • Разпознаване на текст (OCR), включително и със следене на позицията
  • Променлив брой на символите
  • Лесно използване
  • Компактен корпус, позволяващ използване при промишлени условия

Разпознава кодове и текст
Независимо от ориентацията и броя на кодовете Multicode Reader декодира автоматично 1D или 2D кодове.
В новия вариант той решава също и задачи за разпознаване на текст (OCR), например за идентификация на изделия на базата на типово обозначение или серийни номера. Освен това могат да бъдат "прочетени" директно и задачи, свързани например с датата на годност или датата на производство.

Подходящ за промишлени приложения
Благодарение на класа на защита IP 67. интегрираното осветление, различните интерфейси и многото варианти на работното разстояние, и размера на видимото поле Multicode Reader на ifm е подходящ за голям брой индустриални приложения.