You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
 1. Нововъведения в продуктите
 2. Софтуерни / IIoT решения
 3. OPC UA сървър за VSE: следене на вибрациите 4.0

OPC UA сървър за VSE: следене на вибрациите 4.0

 • Отвореният стандартен интерфейс позволява лесен трансфер на данни до ИТ нивото
 • Лесно интегриране на следенето на вибрациите в холистично цифрово наблюдение на инсталацията и технологичните процеси
 • Просто конфигуриране и управление без необходимостта от познания по програмиране

Лесно свързване към ИТ нивото

С OPC UA сървъра за VSE данните от диагностичната електроника могат да се прехвърлят на ИТ ниво много лесно и без задълбочени познания по програмиране. Това прави информацията за анализа на вибрациите достъпна за софтуерно базирано контролиране на инсталацията и оптимизиране на процесите в системи от по-високо ниво.

За обработката на данни е необходим отделен клиент.

Изисквания към системата

 • Quadcore i5/i7
 • Минимум 8 GB RAM
 • Windows 10 64-bit
 • Windows server 2019 64-bit
 • Windows server 2016 64-bit
 • Net Core 3.1 Runtime (x64)

За OPC UA

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) е независимият от производителя и платформата комуникационен стандарт за сигурна, надеждна комуникация на данни в Индустриалния интернет на нещата (IIoT).

Съвместими продукти