You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Свръхплоско задно осветление за визуални сензори

Свръхплоско задно осветление за визуални сензори

  • Мощно постоянно осветление за проверка на контури и позиция
  • По-дълъг срок на експлоатация чрез импулсно действие
  • Хомогенно осветление с червена или инфрачервена светлина
  • Пестящ място монтаж – обща височина 9,8 mm
  • Предлагат се три различни размера на осветени зони
  • Промишлено съвместим конектор М12

Отлично осветление

Тези мощни задни светлини създават хомогенна светлина, като осигуряват оптимално осветление без сенки на обектите, които ще се проверяват. Външните контури се осветяват силно от задното осветление и могат да се анализират оптимално от визуалните сензори. Сензорът проверява контурите и позициите бързо и надеждно. Задното осветление може да работи в постоянен или в импулсен режим. В допълнение на много други предимства, това специално удължава срока на експлоатация на модула.

Свръхплоска конструкция

Поради изключително плоската конструкция с обща височина 9,8 mm новото поколение задни светлини на ifm осигуряват възможност за монтаж с голямо пестене на място. Опционалните монтажни комплекти осигуряват бързо и лесно закрепване.

Хомогенност

В промишлените видеоприложения използването на задно осветление е важно за осигуряване на бързо и надеждно разпознаване на обекти. При концепциите с плоско осветление създаването на хомогенно осветена зона е истинско предизвикателство. Новите мощни задни светлини от ifm подобряват осветяването на фона на приложението. Това води до по-кратки времена на експозиция на промишлените камери и намалява влиянието на страничната светлина.