1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Флуидни сензори за процеси
 4. Сензор за проводимост за тръби за хигиенни приложения

Сензор за проводимост за тръби за хигиенни приложения

 • Твърдият връх предотвратява счупването
 • Намаляват неточностите, свързани с базирания на време процес на почистване
 • Гъвкавите технологични настройки повишават ефективността на системата

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

 • Възможност за лесно адаптиране към нови рецепти и среди
 • Цифрово предаване на измерените стойности без загуби

Приложения
Сензорите се използват при процесите на почистване (CIP) в хранително-вкусовата промишленост. Те откриват концентрацията на почистващите препарати, проверяват водата за промиване за остатъци и се използват за утвърждаване на продукта.

Потенциал
Точните, бързи и надеждни измервания по време на процеса помагат за подобряване на годността за експлоатация на инсталацията и за оптимизиране на циклите на почистване. Намаленото количество почистващи препарати, по-ниското потребление на енергия при промиването и по-ниското потребление на вода водят до значителни икономии. Допълнително се увеличава времето на годност за експлоатация на инсталацията.

Стабилност
Твърдата конструкция на върха гарантира стабилност, дори сензорът да е изложен на повишено натоварване.

Предимствата на LDL с един поглед:

Много по-кратко време за въвеждане в експлоатация

 • Не е необходима допълнителна електроника за оценка
 • Просто свързване чрез конектор М12

Устойчива и компактна конструкция

 • Изцяло заварения корпус от неръждаема стомана предпазва от влизането на вода
 • Изработеният от твърд материал връх предотвратява счупването при голямо натоварване

Привлекателно предложение

 • Висок коефициент на готовност и кратки срокове за доставка
 • Концепцията на гъвкавия адаптер намалява/опростява складирането

Аксесоари