1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Повече от горещ въздух: Сензор за поток осигурява безопасност

Повече от горещ въздух: Сензор за поток осигурява безопасност

  • Специално разработен за следене на свежия и изходящия въздух на машини
  • Специална настройка за въздух, за оптимална работа
  • Здрава сонда за отговорни приложения
  • 2-в-1: скорост и температура на потока

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Гъвкави настройка на параметрите, диагностика и обработка на данни благодарение на IO-Link

Задължително за екстракционни системи на машини
При процесите на механична обработка или формоване например, използването на охлаждащи течности може да генерира токсични аерозоли, дим или пари. Екстракционните системи гарантират, че същите няма да излязат извън машината. Това, което е много важно, е да се поддържа идеалната скорост на потока. Ако засмукването е прекалено слабо, опасните пари не биха могли да бъдат изведени напълно. От друга страна, прекалено силен изсмукващ поток би могъл да засмуче стружки или охлаждаща смазочна течност, които да запушат филтъра. Сензорът за поток, който работи съгласно калориметричния принцип на измерване, е разработен специално за тази цел. Той се отличава със здрава, изцяло метална сонда, която е устойчива на агресивни аерозоли, пари и частици, пренасяни в Изсмуквания въздух. Това гарантира дълъг срок на експлоатация на сензора. Вграденото измерване на температурата намалява разходите и сложността на монтажа, понеже не е необходим допълнителен сензор.