1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Защита от сблъскване за системи за автоматизирано водене на автомобили

Защита от сблъскване за системи за автоматизирано водене на автомобили

  • 3D камера също открива препятствия над зоната на детектиране на традиционните лазерни скенери за безопасност
  • Системата оптимизира предупреждението за сблъскване на базата на скорост и ъгъл на завиване
  • Безопасно откриване, дори на трудни за откриване препятствия
  • Триизмерно откриване в посоката на шофиране: 60° x 40°
  • Не се влияе от околната светлина

Ефективно разпознаване на препятствия
При всякакви обстоятелства трябва да се избягват сблъсквания на автомобили с автоматизирано водене на закрито, където има изпъкнали или окачени предмети. За тази цел ifm предлага системата за защита от сблъсък ODS (система за откриване на препятствия), която се състои от 3D камера PMD и интелигентен интегриран софтуер. В допълнение към задължителния лазерен скенер за безопасност, тя следи обхвата на маневриране в три измерения и може да открива дори по-високо намиращи се препятствия, като рамена на вилкови повдигачи, високоскоростни врати или куки на кранове.

Интелигентно предсказване
Модулът има три нива на предупреждение за сблъскване. Вземат се под внимание скоростта и ъгълът на завиване. Това предотвратява излишно спиране и осигурява оптимална защита по време на всички маневри на автомобила.

Аксесоари