You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Трансмитер за ниво с аналогов изход и IO-Link

Трансмитер за ниво с аналогов изход и IO-Link

  • Дължини на сондата 10...200 cm
  • Ако е необходимо, сондата може да бъде отрязана до необходимата дължина
  • Компактна конструкция за ограничено пространство

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Аналогов изход, до 4 превключващи изхода и предаване на технологична стойност чрез IO-Link
  • Лесно настройване на параметрите по IO-Link чрез компютър или IO-Link master

Здрав и надежден
Трансмитерът за ниво издържа успешно на тежките промишлени условия и на почистване с високо налягане. Неговата малка конструкция дава възможност за монтирането му в ограничени пространства. Цифровата комуникация на IO-Link предотвратява смущенията при предаването на измерените стойности.

Успешен благодарение на модулната концепция
Сондите могат да се скъсяват или променят, така че LR намалява необходимата складова наличност и опростява смяната.

Лесна настройка
Възможна е офлайн настройка на сензора от потребителя чрез базирано на компютър LR устройство – софтуер за задаване на параметрите на IO Link сензор. Записаните данни за задаването на параметрите могат да се копират в други сензори, т.е. за инсталации с идентични конструкции.

Аксесоари