You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Добавена реалност: мобилна интелигентна 3D камера с функция за наслагване

Добавена реалност: мобилна интелигентна 3D камера с функция за наслагване

  • 3D сензорна система с вградена 2D камера и функция за наслагване
  • Индикация с предупреждения и препятствия при живото изображение
  • Обработка на сигнала в сензора, не е необходимо външно обработващо устройство
  • Лесно регулиране чрез Vision Assistant на ifm

Добавена реалност
Интелигентната 3D камера е първата 3D сензорна система с вградена 2D камера. Видео изображението се показва с графика, символи или текстове в реално време. Те се задействат от вградената система за помощ на водачите или от контролера на машината чрез CAN. По този начин потребителят може да вижда винаги всички уместни предупреждения или други уместни подробности в изображението на камерата.

Вградена система за помощ
В допълнение към сензорите за 3D и 2D изображения, в сензорната система е вградена цялостна система за оценка. Тази система осигурява на потребителя независима система за помощ за избягване на колизия. Настройката изисква само няколко стъпки с компютърния софтуер Vision Assistant на ifm. В допълнение на аналоговия видео изход интелигентната камера има също CAN и Ethernet UDP интерфейс. Системата може да използва този интерфейс за автономно издаване на предупреждения в критични ситуации.