You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница

Прост като сензор

  • Възможност за свободно определяне на извеждането на данни чрез Ethernet/IP или ProfiNet
  • Лесна настройка чрез обучение с помощта на един бутон или с помощта на Vision Assistant на ifm
  • Откриване на различни кодове в едно изображение
  • Открива без затруднения кодове на различни фонове
  • Пренос на данни чрез карта с памет на ifm

Готов за употреба в рамките на няколко секунди

Една от най-важните характеристики: С докосването на един бутон сензорът автоматично наглася фокусирането, настройката на експозицията и разпознаването на типа код.
Сред другите приложения тези с баркод или 2D код на изображение могат да бъдат настроени бързо чрез бутон за обучение. Това пести време и разходи.
Предварително настроената конфигурация на устройството може да бъде променена чрез удобно за потребителя приложение за смартфон.

Обучение чрез един бутон и конфигуриране чрез приложение на смартфон

O2I приложението за обучение се използва, за да генерира матричен код на дисплея на смартфона. Просто го задръжте в зрителното поле на многокодовия четец и конфигурацията се приема автоматично. Предлага се iOS, Android и Windows.

При сложни условия: ifm Vision Assistant

За сложни, свързани с идентификация задачи, баркод четеца може да бъде конфигуриран лесно чрез удостоения с награда софтуер Vision Assistant. Изображението в реално време и подробната визуализация на всички настройки осигуряват оптимален преглед.

Няколко кода, едно изображение

Функцията за автоматично намиране на код на Vision Assistant автоматично разпознава няколко различни кода в едно изображение. Потребителят може лесно да присвои тези кодове във Vision Assistant.

Уникално – последователно управление

Визуализира всички конфигурации на изображението и настройките на кода във Vision Assistant. Това бързо ви предоставя обстоен преглед на цялото приложение. В допълнение, функциите на логиката и интерфейса позволяват лесно програмиране на изхода на сензора.

Оптимален контраст посредством поляризационен филтър

Вграденото допълнително осветление с поляризационен филтър осигурява достатъчни нива на контраст за надеждно четене на кодове дори при лъскави повърхности, като метал.

Един код, променлив фон

Могат да се улавят няколко изображения много бързо с различно време на експозиция за разпознаване на кодове с променливи характеристики на повърхността или отклоняващ се цвят, или околна светлина.

Работното разстояние към размера на зрителното поле и съответните версии