You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Интелигентно следене на вибрациите без кабели

Интелигентно следене на вибрациите без кабели

  • Гъвкава употреба благодарение на работата с батерия и радиопредаване
  • За цялостно следене на вибрациите и температурата на места, които са труднодостъпни
  • Радиотехнология с интелигентна мрежова топология за ефективно предаване на данни
  • Лесно изпълнение от сензора до визуализацията на данни

Следене на вибрациите за прости машини
Сензорът за вибрации VW в комбинация с батерия в комбинация с ZB0929 Gateway и ifm moneo или LR SmartObserver позволява цялостно наблюдение на състоянието на машината в съответствие с ISO 10816. Заедно с интегрираното следене на температурата е възможно да се открият застрашаващи повреди в машините и да се планира поддръжка според необходимостта, за да се предотвратят големи повреди и скъпи ремонти.

Бързо и лесно интегриране благодарение на безжичната работа
С напълно безжичните сензори и интуитивен софтуер за анализиране и визуализиране на данните бързо се настройва цялостна система за наблюдение на съоръженията без допълнителна работа. При осигуряване на най-високо ниво на сигурност на данните, данните от сензорите се предават от точката на измерване до Gateway.

Сензорът за вибрации открива и предава както стойността v-RMS, така и записаната температура в точката на измерване. По-долу има допълнителна информация за предоставяните данни, както и за възможностите за предаване.

v-RMS (износване)
Ефективна стойност на скоростта на вибрация. Дава възможност за оценка на износването на компонентите.

Температура
Повишаването на температурата може да бъде причинено от прекомерно триене или други ефекти (например електрически причини) и е индикатор за съществуващи или предстоящи дефекти.

Удобна, интелигентна свързаност
В допълнение към Ethernet интерфейс чрез кабел Gateway ZB0929 предлага и различни опции за безжична връзка като NB-IoT, LTE CAT 1, Wi-Fi и 2G GSM. Към Gateway могат да бъдат свързани до 28 сензора, а следователно и към резервната система индиректно или чрез използване на интелигентна мрежова комуникация само с едно натискане на бутон.

Оценка
Данните от сензора могат да бъдат визуализирани и анализирани чрез ifm moneo или LR SmartObserver, освен това алармите могат да бъдат удобно конфигурирани, така че да се гарантира бързо настройване на цялата измервателна верига. Съответните ifm moneo лицензи са задължителни за оценка на данните от сензора.

Без допълнително електрическо захранване
Благодарение на вградената батерия сензорът може да работи най-малко 4 години. Тъй като електрониката е напълно затворена, нежеланите резонансни вибрации са изключени.