1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. PMD profiler: точно отчитане на контури за проверки на качеството по време на технологичния процес

PMD profiler: точно отчитане на контури за проверки на качеството по време на технологичния процес

  • Проверки за контрол на качеството по време на технологичния процес за гарантиране на правилно сглобяване на части
  • Бърза настройка без софтуер
  • Независимо от разстоянието измерване за висока точност при позициониране на обекти
  • Устойчивост към неприсъща светлина – не се изисква екраниране или външно осветление

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Визуализация на контура като опция чрез софтуер за опростяване на анализа на грешките

Прецизно сканиране на обекти за контрол на качеството
При приложенията за сглобяване и манипулация анализаторът не само проверява наличието на обект, но проверява и дали е използван и правилно монтиран правилният компонент. Натискането на бутон е всичко, което е необходимо, за да се сравни контура на обект с научения целеви контур, съхраняван в анализатора. Фотоелектронният линеен скенер надеждно открива малки разлики между почти идентични компоненти. Тъй като разстоянието не е от значение, PMD profiler не изисква сложно позициониране, както е при 1D сензорите. Благодарение на нечувствителността към паразитна светлина не се изисква екраниране или външно осветление, както е в случая със системите с камери, работещи с това високо ниво на точност. Със своя удобен за потребителя цветен дисплей и интуитивна настройка само с 3 бутона, сензорът е готов за употреба в рамките на няколко минути, без да се изисква софтуер. Възможно е да се предава или информация за степента на отхвърляне или за откритите профили на обекти чрез IO-Link.

Област на интерес: висока степен на точност
За да се направи още по-надеждно определянето на разликите между почти идентични компоненти, оценката на профила може да бъде стеснена до съответната област на обекта с две маркировки, като се използва функцията Region of Interest (Област на интерес). Функцията може да се използва във фиксиран режим, за да се провери дали обектът е точно позициониран. В плаващ режим сравнението на контура варира по лазерната линия. Не е необходимо частите, които ще се изпитват, да се позиционират по абсолютно еднакъв начин.

Гарантиране на качество: определяне на допустимите отклонения
Сходството между референтния и целевия обект се извежда като стойност между 0 и 100%. Функцията за задаване на праг може да се използва за определяне на стойността, след която референтният обект вече не е приемлив. Следователно, ниската стойност на допустимо отклонение ще гарантира качеството на сглобките, които изискват голяма точност.