You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. 2 в 1: измерване на разстояние и отразяваща способност със сензор OGD Reflectivity

2 в 1: измерване на разстояние и отразяваща способност със сензор OGD Reflectivity

  • Едновременно извеждане на стойността на разстоянието и отразяващата способност за повишена надеждност на процеса
  • Идентифициране и сортиране чрез разграничаване на цвят/контраст и разстояние/височина на обектите
  • Гъвкави опции за монтаж благодарение на обхват до 1,5 m

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Технологични стойности, извеждани на 2-цветен дисплей и изпращани чрез IO-Link

Отразяваща способност за разграничаване на обекти
В допълнение към предоставянето на информация за разстоянието OGD Reflectivity определя и отразяващата способност на обектите, за да се увеличи надеждността на технологичния контрол. Отразяващата способност показва каква част от излъчената светлина се отразява от дадено тяло, като варира в зависимост от цвета и свойствата на повърхността. Ето защо сензорът може да различава например каси за напитки с различни цветове и да открива липсата на печатни етикети върху опаковки, които трябва да бъдат експедирани. Тъй като сензорът предоставя отразяващата способност в допълнение към разстоянието чрез втори превключващ изход, автоматизираните приложения за сортиране могат лесно да бъдат внедрени. С помощта на OGD Reflectivity всички параметри могат да бъдат зададени както обикновено с три бутона, които са ясно обозначени на двуцветния дисплей.