You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Прецизно откриване на миниатюрни предмети с помощта на лазерни вилкови сензори

Прецизно откриване на миниатюрни предмети с помощта на лазерни вилкови сензори

  • Точният лазер гарантира надеждно откриване на миниатюрни предмети от Ø 30 μm
  • Бърза настройка: не е необходимо подравняване на предавател и приемник

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Замърсяването се указва чрез постоянно наблюдение на количеството светлина
  • Режимите на сензора (мощност, скорост, висока разделителна способност) могат да бъдат зададени в съответствие с конкретното приложение

Най-висока точност в диапазона на микроните
новите модули на ifm са проектирани за контрол на детайлите в прецизното машиностроене, медицински или други миниатюрни компоненти. Благодарение на прецизния лазер, оптичният вилков сензор открива дори предмети с диаметър само 30 μm.

Настройки и диагностика с IO-Link
Благодарение на IO-Link е възможно също адаптиране на настройките на сензора към индивидуалните изисквания на процеса или околната среда. В режим на мощност високата интензивност на светлината гарантира, че обектите могат да бъдат надеждно открити дори при трудни условия. В режим на скорост са възможни честоти на превключване до 10 000 Hz. Нещо повече, сензорът открива, ако собствената му леща е замърсена, така че да може да се почисти навреме, за да се гарантира надеждността на процеса.