You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. Ефективно цифрово модифициране с новия разделител за данни IO-Link

Ефективно цифрово модифициране с новия разделител за данни IO-Link

  • Системата Plug & play позволява последващо интегриране без промяна на инсталацията
  • Бързо предоставяне на данни от сензора към IoT/облачни системи от по-високо ниво
  • Отлична подкрепа за обслужващия персонал и персонала по поддръжката

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Лесно отделяне на съответните IO-Link данни за ефективна диагностика или наблюдение на процеса

Текущо състояние на място
В по-старите инсталации аналоговите или цифровите изходни сигнали от сензорите в повечето случаи се изпращат директно към стандартни входни карти на контролерите и там се обработват допълнително. Освен това днешните сензори обикновено са оборудвани с IO-Link. Това означава, че те предават и необходими данни, които биха били загубени при конвенционална употреба.

Използвайте предимствата на бъдещето днес
С разделителя за данни IO-Link вече е възможно независимо от инсталацията наблюдение в конвенционална система, работеща преди това в режим SIO. Изходните сигнали, свързани с контролера, все още се изпращат в режим SIO към входовете на контролера. В допълнение технологичните стойности и други данни от сензора се измерват и предават чрез IO-Link към системи от по-високо ниво (Smart Observer, облак). Възможна е настройка на параметрите на сензора, например със софтуера на LR устройството и подходящ IO-Link Master.