1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Сензори за позиция
 4. KQ10 за контрол в непрекъснат диапазон на гранични положения

KQ10 за контрол в непрекъснат диапазон на гранични положения

Три точки на превключване със само един сензор

 • Контрол в непрекъснат диапазон на нивото извън процеса
 • Без напрежение, причинено от работната среда, благодарение на безконтактното измерване
 • Три позиции на граничното положение в един сензор
 • Могат да бъдат установявани отлагания и могат да бъдат подавани сигнали за тях, за да се подобри качеството на процеса
 • Няколко модула KQ10 могат да бъдат свързани чрез IO-Link

Непрекъснат контрол за празно и за преливане
KQ10 за контрол на диапазона може да „вижда“ през всякакви неметални стени и да открива безконтактно гранулати или течности. По тази причина не се налага техническо обслужване. Технологичните стойности от 0...100% могат да бъдат прехвърляни непрекъснато чрез IO-Link за цялата дължина от 250 mm без мъртва зона. 20 светодиода показват действителното ниво на напълване в съда директно на сензора. Когато бъдат свързани няколко модула KQ10, зоната на откриване може да бъде увеличена по съответен начин.

Три точки на превключване със само един сензор
До три гранични положения на напълване могат да бъдат следени само с един сензор, за което обикновено са необходими три, като това става едновременно с контрол в непрекъснат диапазон. Могат да бъдат зададени точки на превключване и други функции, например НЗ/НО, хистерезис или ориентация и зона на откриване на сензора.

Контрол на граничното положение и непрекъснато ниво на напълване
За разлика от конвенционалното решение с по два сензора за гранично положение за долния (празно) и горния край (преливане) на резервоара, един KQ10 с три точки на превключване показва празно, пълно състояние и преливане. Намален брой сензори и сложност на инсталирането. Освен това, измерва непрекъснато нивата на напълване в диапазон от 250 mm и ги подава, заедно със състоянието на превключване, като процентна стойност през IO-Link. Леките отлагания по вътрешните стени на резервоара не пречат на измерването на нивото, сигналът за тях се подава през превключващия изход или IO-Link, ако прагът бъде надминат. Този перманентен контрол на състоянието предпазва от непланирани престои.

Капацитивни сензори

Научете повече за технологията

Защо KQ10?

Няколко сензора за гранично положение
в един корпус
Измерване
извън резервоара
Непрекъснат
контрол
Не зависи от
работната среда
Много по-малка сложност на
монтаж и свързване, независимо от
по-големия диапазон на откриване
Без напрежение от работната среда
и без интервенция или
отвор в резервоара
Прецизно планира последващите
процеси и реагира бързо на
промени, например отлагания
Лесна настройка на сензора
за различни работни среди

Малки резервоари

Промишленост

 • Принтери (стъкло, керамика, 3D и др.)
 • Обработка на пластмаси

Предимства

 • Без механично или химическо напрежение, предизвикано от работната среда
 • Точно измерване на нивото по дължина на целия сензор
 • Без отвор в резервоара
 • Предиктивно изчисление – колко още може да бъде произведено?

Големи резервоари

Работна среда

 • Течности
 • Гранулирани продукти

Предимства

 • Не зависи от размера на резервоара
 • Няколко сензора могат да бъдат свързани чрез IO-Link
 • Един KQ10 замества няколко сензора за гранично положение за контрол на празното състояние и преливането
 • Увеличеното отлагане се открива надеждно и се подава съответен сигнал

Байпаси/тръби

Работна среда

 • Течности
 • Гранулирани продукти

Предимства

 • Лесен монтаж на байпаси
 • Непрекъснат контрол дори и в много тесни тръби с диаметър 10 mm
 • Ясно видимите светодиоди показват нивото на напълване дори и в непрозрачни тръби

Добавена стойност благодарение на IO-Link

Повишено качество на изделието и процеса
Контролът на качеството започва още в производствения процес
Минимизиране на престоите
По-прецизно планиране на техническото обслужване и увеличена ефективност на съоръжението
Прави процеса прозрачен
Измерваните стойности стават интелигентни данни
Повишена гъвкавост
Адаптивност на процеса за различни работни среди и формули