You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D сензор за контрол на обема на сегментирани съдове

3D сензор за контрол на обема на сегментирани съдове

Работи независимо от замърсяване, цвят и покритие, намалява загубата на време, параметрите се настройват лесно

  • Намалена загуба на време и престои
  • Независим от замърсяване, цвят и покритие
  • Интуитивно обучение и избор на различни форми, набори и формати
  • Лесна настройка на параметрите „стъпка по стъпка“
  • Отделно могат да се наблюдават състоянията „празно“ и „препълване“
  • Контрол на качеството, независим от външната светлина

Предимства на 3D контрола на обема
Системата се използва за проверка на хомогенното пълнене на съдове с вискозни среди, като тесто или тестени изделия. Пример за това е откриването на двойно тесто. При автоматичното производство на хляб възникват грешки при едновременното пълнене на няколко тави за печене (набори от тави). Останалите ненапълнени тави влошават ефективността. От друга страна, препълнените тави водят до влошено качество и увеличено замърсяване на инсталацията и дори могат да увеличат риска от пожар.

Универсална употреба
Приложението е оптимален избор за много различни производствени процеси. То може да се използва при обработката на хранителни продукти (производство на хляб, сирене, макаронени изделия и месни продукти), но също така и за производство на потребителски стоки от каучук, кремове или восъци. 3D контролът на обема спомага за намаляване на загубата на време, също и за пестене на разходи.