You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Прецизни сензори за наклон, за динамични приложения

Прецизни сензори за наклон, за динамични приложения

Сензори с 1 и 2 оси и 6 степени на свобода осигуряват малки времена за реакция и високо качество на сигнала при екстремни условия

  • Сензори за наклон с 1 и 2 оси и 6 степени на свобода
  • Малко време за реакция и високо качество на сигнала благодарение на алгоритъм за интегриране на иновативни сензори
  • Необработените данни на сензора за ускорение и жироскопичния сензор осигуряват разширена функционалност
  • Висок клас на защита IP 68/IP 69K за употреба при екстремни условия

Защитено от шум измерване на наклон
Динамичните сензори за наклон от серията JD установяват нови стандарти по отношение на качеството на сигнала и характеристиките на реакция. Те използват 3D жироскопичен сензор и 3D сензор за ускорение. 6-осовият IMU (Инерционен измервателен модул) с интелигентни филтри за интегриране на сензори определя точните стойности на наклона на тази основа. Смущения, които могат да се получат, например, при мобилни приложения поради вибрации, удар или динамика при стартиране и спиране, не изкривяват измерваните стойности.

Гъвкав интерфейс
Сензорът за наклон има интерфейс CANopen за предаване на измерваните стойности и за настройка на параметрите. Ако е необходимо, чрез софтуера може да се активира вграденият краен резистор.