1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Многоцветни реагиращи на докосване сензори с IO-Link

Многоцветни реагиращи на докосване сензори с IO-Link

Гъвкаво адаптиране към приложението чрез един сензор с възможност за индивидуална настройка дори във влажна околна среда

  • Ергономична работа чрез леко докосване на сензора
  • Забавяне при стартирането предотвратява непреднамерено превключване
  • Различни опции за настройка, като цвят, NO/NC или задействане чрез IO-Link
  • Регулируема яркост и чувствителност във влажна околна среда или когато операторите носят ръкавици
  • Индикация за състоянието на агрегата чрез RGB светодиоди

Универсален сензор за всички приложения
Новите многоцветни реагиращи на докосване сензори на ifm дават възможност за гъвкаво адаптиране към вашето приложение. Там, където преди са били необходими много различни сензори, днес е достатъчен един сензор с възможност за индивидуална настройка. Функцията NО/NCили цветовете за различни работни състояния могат да се настройват за секунди. Допълнително могат да се избират динамично, статично или двойно превключване на сензора.

Адаптивни към условията на околната среда
Регулируемата чувствителност позволява използване в много влажна околна среда или задействане с ръкавици. Приложеното забавяне предотвратява неволно превключване на сензора. Всички настройки се запазват дори ако сензорът се използва без IO-Link. Сензорът също отброява циклите на превключване за техническо обслужване при необходимост на машината.