You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Магнитен сензор за позиция за заваръчни приложения

Магнитен сензор за позиция за заваръчни приложения

Здрав и устойчив на удари, с компактна конструкция, с незалепващо покритие за предотвратяване на залепването на заваръчната шлака

  • Незалепващо покритие за предотвратяване на залепването на заваръчната шлака
  • Регистриране на обекта през капак за предпазване на сензора
  • Надежден превключващ сигнал, дори при силно замърсяване на сензора
  • Здрав и устойчив на удари благодарение на изработеното от метал активно чело
  • Пестяща място конструкция за места с ограничено пространство

Произведен за тежки условия на работа
Новият компактен захранващ блок от ifm е предназначен за заваряване при тежки условия. Неговото незалепващо покритие предотвратява залепването на заваръчната шлака, която просто се плъзга по здравия метален корпус. Дори при силно замърсяване и удар, сензорът работи надеждно и винаги гарантира безопасна работа.

Безконтактен контрол през капаци
Сензорът може да открива обекти през неферомагнитни покрития, като допълнителна защита. Евтиният капак може да се сменя лесно без какъвто и да било технически персонал.