1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Флуидни сензори за процеси
 4. Кондуктометричен сензор LDL200 за CIP контрол – нов подход

Кондуктометричен сензор LDL200 за CIP контрол – нов подход

 • Намаляват неточностите, свързани с базирания на време процес на почистване
 • Подобряват технологичните показатели с гъвкави точки на измерване
 • Компактната, висококачествена конструкция на сензора предотвратява отказите и непланираните престои
 • Улеснете Вашите монтажни процеси и експлоатация
 • Предаване без загуба на сигнала с измерените стойности

Приложения
Сензорите се използват в процесите на почистване (CIP) в хранително-вкусовата промишленост. Те откриват концентрацията на почистващ препарат, проверяват водата за промиване на остатъци и за продуктово валидиране.

Потенциал
Прецизните, бързите и надеждните измервания по време на процеса помагат за подобряване на техническата готовност на оборудването и оптимизирането на почистващите цикли. Намаленото количество почистващи препарати, по-ниската консумация на енергия и вода по време на промиването водят до значително по-малко разходи.

Ползи от използването на ifm
Лесна процедура за поръчка, изключително кратки срокове за доставка, удобна за потребителите интеграция в приложението – Заинтересовани ли сте вече?

Предимствата на LDL с един поглед:

Много по-кратко време за въвеждане в експлоатация

 • Без необходимост от допълнителна електроника
 • Лесно свързване с помощта на M12 конектор

Устойчива и компактна конструкция

 • Изцяло заварения корпус от неръждаема стомана предпазва от влизането на вода

Привлекателно предложение

 • Висок коефициент на готовност и кратки срокове за доставка
 • Концепцията на гъвкавия адаптер намалява/опростява складирането

Защо LDL200?

Наличност Качество Действие Продуктово портфолио за
хранително-вкусовата промишленост
Кратки срокове за доставка.
Безплатен фабричен сертификат
за изтегляне.
Устойчив на температура и
вибрации благодарение на устойчивата и
компактна конструкция. Гаранция от 5 години.
Висока разделителна способност в
целия измервателен диапазон благодарение
на IO-Link.
Всички сензори за следене на технологични процеси от един
доставчик, например за CIP системи.

Типичен процес на почистване в хранително-вкусовата промишленост

Приложение
С един сензор на входа и на изхода е възможно да се измери следното:

 • Концентрацията на миещи препарати във водата за промиване
 • Замърсяването на водата за промиване
 • Остатъци от продукта във връщащата тръба по време на процеса на почистване

Типичен процес на почистване

Приложение
С един сензор на входа и на изхода е възможно да се валидират различните фази в процеса на почистване с технологична вода, основни и киселинни разтвори.

Предимства

 • Използването на кондуктометрични сензори може да намали необходимото количество вода и химикали: Почистване и промиване по поръчка
 • Качеството на процеса на почистване се повтаря

Добавяне стойност благодарение на IO-Link

Предаване на сигнал без загуба
Цифрово предаване на стойностите на проводимостта и температурата
Plug & Play
Лесна имплементация с помощта на автоматични параметри
Прозрачен процес
Функция за хронология на вътрешната памет