You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. IO-Link устройство за събиране и преобразуване на цифрови сигнали

IO-Link устройство за събиране и преобразуване на цифрови сигнали

Децентрализиран входен модул IO-Link за полеви приложения – за първи път за хигиенни приложения

  • Ефективно свързване на двоични сензори към IO-Link
  • Добавя до 20 цифрови входа към устройства IO-Link Master
  • За използване в промишлени приложения плюс нов вариант за хигиенни зони
  • Висока степен на защита IP 68 / 69K
  • Предварителна обработка на входните сигнали чрез цифрови входни филтри

Децентрализирано събиране на цифрови сигнали чрез IO-Link
Новите входни модули IO-Link за полеви приложения позволяват лесно и икономично добавяне на до 20 цифрови входа към устройствата IO-Link Master. Активирането на цифрови входни филтри, разпъване или обръщане позволява лесно оптимизиране на входните сигнали.

Приложения
Модулът се предлага в две изпълнения: Оранжевият полеви модул от серията за охлаждащи течности е устойчив на масла и охлаждащи течности и е подходящ за общи промишлени приложения. Сивият модул е подходящ за хигиенни и хранителни приложения заради материала на корпуса. Той е с висока степен на защита IP 68 / IP 69K.

Полеви модули с IO-Link връзка
Към тези модули могат да бъдат свързани до 20 конвенционални сензора. IO-Link предава сигналите на всеки IO-Link мастер / PLC чрез един неекраниран M12 кабел. Специална особеност на модулите е предварителната обработка на входните сигнали чрез различни филтри, преди да бъдат подадени към IO-Link. Предлагат се следните филтри: елиминиращи вибрациите на контакти (потискат шумовите сигнали), разгъващи (сигнали с по-голяма продължителност), инвертиращи. Това позволява надеждно откриване на сигнали с минимална дължина от 1,5 ms. Децентрализираното позициониране на модула намалява разходите за окабеляване и прави сложното окабеляване остаряло. За разлика от системите на шината, IO-Link не изисква никаква конфигурация или адресиране. Това опростява инсталацията. Крачета 2 и 4 на всеки M12 конектор са конфигурирани като двоични входове. Това означава, че двойните сензори, нормално затворени или нормално отворени, могат да бъдат свързани без никакъв проблем. Входовете имат пълна защита от претоварване и късо съединение.