You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Светодиоден купол за надеждна идентификация

Светодиоден купол за надеждна идентификация

Еднородно осветяване с помощта на вградени светодиоди за прецизно разпознаване на различни кодове, дори при сложни форми и отражения

  • Еднородно осветяване в четири различни цвята
  • Могат да се избират две комбинации от цветове: бял/инфрачервен или син/червен
  • Два размера на осветената зона
  • Четирите светлинни сегмента могат да се управляват поотделно
  • Постоянно или импулсно светене с 4 пъти повече светлина
  • Не е необходимо външно управляващо устройство

Приложение
Много обекти, като алуминиеви торби, блистерни опаковки или извити метални повърхности с печатни, точково-релефни или щамповани кодове, имат лоши отразяващи свойства. Куполното осветяване осигурява решението. Вградените светодиоди светят в купола от долу. Благодарение на дифузното отражение под купола резултатът е равномерно осветена повърхност, сравнима с условията на осветеност в облачен ден. Ако се използва стандартно осветление обаче, директното отразяване на обекта може да доведе до получаване на ореол (горещо петно) подобно на отразяването на слънчевата светлина в безоблачен ден. Еднородното осветление гарантира надеждно следене и резултати от идентификацията, дори при отразяващи обекти със сложни форми. Цветът на светлината и четирите светлинни сегмента могат да се избират чрез бутонния модул или външно.