1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Електронно-механични сензори за поток, конструирани специално за масла

Електронно-механични сензори за поток, конструирани специално за масла

Точно измервани стойности благодарение на специфичното регулиране за масло за количество на протичащата течност до 200 l/min и вградено измерване на температурата и настройка

  • Специално регулирани за масло за постигане на оптимални резултати от измерването
  • Количество на протичащата течност до 200 l/min
  • Вградено измерване на температурата и компенсация
  • Устойчивост на налягане до 100 bar
  • Предаване на измерената стойност без загуби от преобразуване и лесна настройка чрез IO-Link
  • Без необходими дължини на входната и изходната тръба

Многобройни приложения
Различните среди изискват различни характеристики на сензорите. С новия електронно-механичен сензор за поток, конструиран специално за масла, ifm предлага отлична комбинация от точност, скорост и възможност за адаптиране към приложението. Той също увеличава икономическата ефективност.
Висока производителност
Благодарение на комплексната настройка, която се извършва по време на производството и на използването на специфични за маслото механични части, новият сензор не само осигурява точни измервани стойности за избраната крива на маслото. Той се отличава също с вградена температурна компенсация. ifm предлага също така индивидуално проектирани специални модули за специфични вискозитети на масло, напр. в авиационната промишленост.

Продукти