You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Прецизен лазер за откриване на малки предмети

Прецизен лазер за откриване на малки предмети

Бариерен тип, светлоотражателен или дифузен сензор за отразяване със затихване на фона в изпитан O6 корпус с функционалност IO-Link

  • Цялата гама лазерни сензори е в стандартизиран 1” корпус
  • Стойността на разстоянието до обекта може да бъде осигурена чрез IO-Link
  • Прецизна настройка чрез бутони за обучение или IO-Link
  • Универсално светло петно ​​за надеждно и точно откриване
  • Постоянно лазерно подравняване във всички устройства

Прецизен лазер за откриване на малки предмети
Новият O6 с клас на лазерна защита 1 позволява надеждно откриване на малки предмети, там където конвенционалните сензори с червена светлина не достигат. Едно от неговите акценти е, че функцията IO-Link е стандартна характеристика.

IO-Link отваря напълно нови перспективи
Подобно на аналоговите сензори, стойността на разстоянието в мм за обекта може да бъде осигурена чрез IO-Link. Това превръща двумерния дифузен лазерен сензор в точна система за измерване на разстоянието. Новите възможности за монтаж включват следене на дължина и височина. Освен това са възможни инспекционни задачи като откриване на наличието на части или правилното им инсталиране посредством точното откриване на разстоянието. Сензорът разполага с надежден диапазон от 100 мм, дори при обекти с различни цветове. С IO-Link потребителят вече е добре подготвен за Industry 4.0.