You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Сензори
  3. Постоянна обратна позиция и диагностика

Постоянна обратна позиция и диагностика

Системи за обратна връзка с клапани

  • Голяма видимост на всички позиции от разстояние
  • Постоянна обратна позиция
  • Лесно настройване чрез учебния бутон или IO-Link
  • Диагностични функции: време и брой цикли, следене последователност

Гъвкава конфигурация
Сензорът за интелигентни клапани съответства на настройките към приложен софтуер (LR устройство) или индуктивен учебен бутон. Всяко крайно положение на клапана и размерът на обхвата на наблюдение могат да бъдат зададени. Може да се избере трета точка на превключване, например за трипътни вентили или за изключване на помпата, за да се избегнат пиковите стойности на налягането.

Диагностични функции
Комуникационният интерфейс IO-Link позволява идентифицирането на различни условия на износване. От една страна сензорът има мониторинг за уплътненията, показващ промяна на затвореното положение, което може да доведе до отлагания или износване на уплътнението например. От друга страна, различните позиции могат да бъдат записани и времето може да бъде измерено.

Изключителен преглед: новият интелигентен сензор за клапани