You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Оптимизиране на логистичните процеси

Оптимизиране на логистичните процеси

Разфасоването на еднородни опаковки е лесно

  • Разфасоването на пълен слой или отделни опаковки
  • Откриване на лист
  • Изчисляване на останалите елементи
  • Интегрирано избягване на сблъсъка
  • Автоматично калибриране на координатите на камерата на робота
  • Икономичен и ергономичен

Оптимизиране на логистичните процеси
Автоматичното депалетизиране на опаковки със същия размер, като например картонени кутии, каси, външна опаковка или контейнери, оптимизира логистичните процеси чрез динамично захранване. Триизмерният сензор разпознава изместените натоварвания и компенсира неправилното позициониране с делегиращата система. Индикацията на позицията позволява напълно автоматизирано депалетизиране на цели слоеве или отделни опаковки, независимо от палетизиращия модел. Освен данните за управление на роботи, Ethernet процесният интерфейс предоставя информация за софтуера за управление на материали и складове. Автоматизираните системи за делегиране на изображения осигуряват ясно увеличаване на ефективността чрез икономически инструменти и намаляват натоварването на служителите чрез ергономично оптимизирана работна среда.