You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Инкрементални енкодери от неръждаема стомана за мокри помещения

Инкрементални енкодери от неръждаема стомана за мокри помещения

Корпус от неръждаема стомана за устойчивост на корозия - IO-Link позволява използването на 3-жилни кабели

  • Дълголетие: корпус от неръждаема стомана за корозионна устойчивост
  • Намаляване на разходите: IO-Link позволява използването на трижилни кабели
  • Постоянно: Ясно четлив лазерен етикет
  • Без загуба на стойности: Може да се конфигурира и като единичен енкодер чрез IO-Link
  • Програмируемите параметри означават, че са необходими по-малко типове

За неблагоприятни условия на околната среда
Инкременталните енкодери от неръждаемата стомана на ifm, за приложения като синхронизация на конвейерни ленти, осигуряват по-дълги интервали за поддръжка в тежки условия. Повишената степен на защита IP 67 позволява да се използват във влажни зони в хранително-вкусовата промишленост.

Благодарение на IO-Link
Всички инкрементални енкодери от ifm работят като абсолютни,които връщат единица, когато се настроят от IO-Link. Те откриват и запазват стойността на позицията си, дори и да не успеят.

Комуникация с IO-Link
Стойностите на процеса, настройката на параметрите и диагностичните данни могат да се предават чрез IO-Link. Превантивната поддръжка сега е толкова лесна, колкото и детската игра.