You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Процесните стойности от сензорите с IO-Link в един поглед

Процесните стойности от сензорите с IO-Link в един поглед

Повече прозрачност на инсталацията и информация за сервиза на място

  • Визуализиране на всички стойности на процеса от сензорите, свързани към мастъра
  • Автоматично търсене на стойностите на процеса - plug & play
  • Можете да зададете четири предпочитани стойности за процеса
  • Настройване на IP адреса на IO-Link мастъра
  • Поддръжка на IO-Link мастъри от ifm с 4 и 8 порта

Процедурни стойности с един поглед
Дисплеят е отличен избор за визуализация на стойности на процеса за сензори, които нямат дисплей, които трудно могат да бъдат достъпни или не са видими след инсталацията, причинена от приложението. Това означава, че идеални точки за измерване могат да се използват независимо от визуализацията.

Включваш и работи
Главният дисплей E30443 IO-Link е просто свързан към един порт на мастъра ifm IO-Link с 4 или 8 порта. Дисплеят разпознава сензори, които са свързани към един и същ мастър и автоматично показва основната стойност на процеса на първите четири порта. Всеки датчик и неговите производствени стойности могат да бъдат визуализирани индивидуално чрез натискане на бутон. Освен това може да се създаде лист на предпочитаните зададени стойности на процеса. Освен това потребителят може лесно и надеждно да конфигурира на дисплея и IP адреса на мастъра.