You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Визуално разпознаване
  4. Plug-and-Play монитор се грижи за по-голяма прегледност

Plug-and-Play монитор се грижи за по-голяма прегледност

Устойчивият 7” TFT LCD монитор за мобилни работни машини за универсално показване на аналогови видеосигнали

  • Универсално показване на аналогови видеосигнали
  • Водонепроницаем и устойчив на атмосферните влияния корпус с клас на защита IP 66/IP 67
  • PAL/NTSC видеосистема
  • Директно свързване на до 2 камери или 4 камери посредством видеоключ
  • Захранващо напрежение от 18...30 V DC
  • Типово одобрение E4

Plug-and-Play монитор за по-голяма прегледност
За повечето мобилни работни машини всеобхватната видимост или най-малкото наблюдението на мъртвите точки са немислими без системи с монитор и камера. Наред с устойчивите камери O2M2 и O3M2 на ifm, ifm предлага и подходящите Plug-and-Play монитори.

Оптимизиран за мобилни работни машини
Водонепроницаемата серия монитори автоматично се адаптира към различни ситуации на околната светлина. За тази цел WVGA дисплеят разполага с автоматично регулиране на яркостта с възможност за настройка за превключване ден/нощ. Всички настройки могат да се правят през обширното сервизно меню, напр. автоматично превключване на камерата при даване на мигач или при минаване на заден ход. Във връзка с интелигентната 3D камера O3M2 през монитора могат да се показват също и препятствията по маршрута, както и да се показва информация за превозното средство (от CAN шината)

Функции и предимства

Лесна употреба
Предварително конфигурираната система се нуждае само от захранващо напрежение и е готова за експлоатация. Съответните камери се свързват през конектор M16, разпознават се автоматично и дават директно изображение на монитора. За стандартна експлоатация не е необходимо конфигуриране.

Устойчива конструкция
Серията монитори се произвежда от алуминий и устойчива на удари и на атмосферните влияния пластмаса. Те са пригодени както за експлоатация в кабини на тежкотоварни превозни средства, кранове и високоповдигачи, така и за отворени кабини на строителни машини. Всички системи притежават защита от ниско напрежение, свръхнапрежение и обратна полярност.

Широки възможности за настройка
За оптимално интегриране в мобилни работни машини сервизното меню предлага широки възможности за настройка. Камерите могат да се активират автоматично например през дигиталните входове. През светлинния сензор фоновото осветление може да се адаптира към околната светлина в свободно регулируеми граници. Яркостта и контрастът могат да се настройват и ръчно. Нощният режим с червена или синя светлина предлага оптимална видимост в тъмното. Допълнително могат да се показват хоризонтални и вертикални референтни линии или растер, например като помощно средство при позициониране или паркиране.