1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. MID сензор за поток за най-малките количества

MID сензор за поток за най-малките количества

Точно измерване с магнитно-индуктивен сензор за поток за количества от 0,005...3 l/min.

  • Ефективен сензор за поток за точно измерване на количества от 0,005...3 l/min
  • Висока точност, възпроизводимост и измервателна динамика
  • Подходящ за проводими среди над 20 μS/cm
  • С функция „тотализатор“
  • 4-цифрен буквено-цифров LED дисплей

Магнитно-индуктивен сензор за поток
Новият сензор за поток серия SM4 работи по фарадеевия принцип на индукцията. Проводимата среда, която тече в магнитно поле през тръба, произвежда напрежение, което е пропорционално на скоростта, респективно на количеството на протичащата течност. Това напрежение се отвежда през електродите и се обработва от обработващата електроника. Благодарение на устойчивите материали сензорът е подходящ за множество среди. Освен това сензорът се отличава с висок клас на защита и устойчив и компактен корпус.


Текущ бюлетин